Akceptuj cookies

Zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

WOTA - najstarsza prywatna auto-szkoła w Łodzi
Kurs na operatora maszyn budowlanych Podniesienie kwalifikacji (Lublelskie) Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej (Kielce) ZAWODOWY KIEROWCA (Kielce) – PODSTAWĄ BRANŻY TRANSPORTOWEJ
ZAWODOWY KIEROWCA (Kalisz) - podstawą branży logistycznej ZAWODOWY KIEROWCA (Wrocław) - podstawą branży logistycznej ZAWODOWY KIEROWCA - podstawą branży logistycznej

Witamy na stronach auto szkoły

WOTA - najstarsza prywatna auto-szkoła w Łodzi

Auto Szkoła "WOTA" powstała w styczniu 1989 roku. Pomysłodawcą i założycielem był wtedy Zygmunt Wota - instruktor nauki jazdy z wieloletnim stażem. Był to historyczny krok w nową rzeczywistość. Pierwszy prywatny ośrodek kształcenia kierowców w Łodzi zaczął funkcjonować właśnie dzięki temu człowiekowi. Początki, jak to zwykle bywa były trudne. Trzeba było łamać bariery niemocy urzędów i przecierać pierwsze ścieżki tworzenia prywatności w nowej dziedzinie. Później inni mogli już korzystać z doświadczeń pana Zygmunta, następnym było już łatwiej.

UWAGA!!!

2019-02-07

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY AUTO-SZKOŁY WOTA. ZAPRASZAMY PAŃSTWA NA ULICĘ PIWNĄ 3 LOK 6  W ŁODZI. BIURO ZNAJDUJE SIĘ NAPRZECIWKO MANUFAKTURY W POBLIZU ULICY DREWNOWSKIEJ. PRACUJEMY OD GODZ 08:00 DO GODZ 18:00.

 

 

Harmonogram Szkolenia

2019-01-15

HARMONOGRAM KURSU:

Lp.

Data

realizacji

zajęć

Godziny

realizacji

zajęć

Przedmiot

Liczba

godzin

Miejsce odbywania

 zajęć

1.

07.01.2019

15. 00- 20. 00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

2.

08.01.2019

15. 00- 20. 00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

3.

09.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

4.

10.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

 5 

11.01.2019

15.00 - 20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

6.

14.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

7.

15.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

8.

16.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

9.

17.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

10.

18.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

11.

21.01.2019

15.00-20.00

Kat C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

12.

22.01.2019

15.00-20.00

Kat C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

13.

23.01.2019

15.00-20.00

Kat C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

14.

24.01.2019

15.00-20.00

Kat C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

15.

28.01-30.04

Ustalane indywidualnie

Szkolenie prakt. kat C

30 godz./os

Łódż, ul. Nowy Józefów 6

16.

25.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

17.

28.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

18.

29.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

19.

30.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

20.

31.01.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

21. 

01.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

22.

04.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

23.

05.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

24.

06.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

25.

07.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

26.

08.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

27.

11.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

28.

12.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

29.

13.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

30.

14.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

31.

15.02.2019

15.00-20.00

KWP C

5

Łódź, ul. Nawrot 46

32.

11.02- 22.02

Ustalane indywidualnie

KWP C – szkol.praktyczne

 

Łódź, ul. Nawrot 46

33.

25.02- 31.05.

Ustalane indywidualnie

Kat CE

25 godz /os

Łódź, ul. Nawrot 46

 

 

Projekt

2019-01-15

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe” realizowany jest przez Auto Szkołę WOTA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności zatrudnieniowej 100 osób (95M, 5K) osób fizycznych uczących się / pracujących lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  poprzez wsparcie kształcenia ustawicznego tj. organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, realizację szkoleń z zakresu zawodu kierowca Kat. C+E +Kwalifikacja Wstępna przewozu rzeczy.

Termin realizacji Projektu: 01.10.2018 – 31.03.2020r.

 

Zapewniamy:

ü  Kurs prawo jazdy kat. C,

ü  Kurs prawo jazdy kat. C+E,

ü  Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

ü  badania lekarskie, badania psychotechniczne

ü  opłacony jednorazowo egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

ü  doświadczonych trenerów i instruktorów

ü  materiały szkoleniowe

ü  ubezpieczenie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 

Program wsparcia w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe” obejmuje:

1.      Kurs prawo jazdy kategorii  C  - 50 godzin (część teoretyczna 20 godzin;  część praktyczna 30 godzin jazd indywidualnych).

2.      Kurs prawo jazdy kategorii C+E - 25 godzin jazd indywidualnych.

3.      Kurs Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona - 140 godzin (część teoretyczna  130 godzin;  część praktyczna 8 godzin praktyka indywidualna + 2 godziny jazdy na torze lub symulatorze).

4.      Badania lekarskie, badania psychotechniczne.

5.      Opłacony jednorazowo przez Beneficjenta egzamin państwowy kat. C, kat. C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla każdego Uczestnika.

6.      Ubezpieczenie Uczestnika.

W ramach Projektu zorganizowanych zostanie 10 edycji, w każdej weźmie udział 10 osób. Łącznie weźmie udział 100 osób, w tym: 5 kobiet i 95 mężczyzn.

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminów pozwolą na uzyskanie uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego (kurs kat. C, C+E, Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona).

Kursy odbywać się będą w Łodzi i prowadzone będą przez Auto Szkołę WOTA.

 

ADRESACI PROJEKTU

100 osób dorosłych (w tym 95 mężczyzn i 5 kobiet), uczących się/pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które zainteresowane są z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji zawodowych

Uczestnikami projektu mogą być osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od  01.10.2018 r. w sposób ciągły, aż do zrekrutowania 110% uczestników, z czego 10 %  będzie stanowiło grupę rezerwową.

Etapy kwalifikacji uczestników:

-        weryfikacja przynależności do grupy docelowej - formularz zgłoszeniowy/oświadczenia

-        badanie motywacji uczestników do udziału w projekcie - test motywacyjny (0-5pkt)

-        badanie potrzeby udziału w projekcie - ankieta potrzeb (0-5pkt)

-        gotowość do udziału we wszystkich formach wsparcia - oświadczenie

Procedura rekrutacji:

-        utworzenie listy potencjalnych uczestników spośród osób, które spełniają kryteria kwalifikacji

-        wyłonienie osób z najwyższą punktacją do udziału w projekcie

-        stworzenie listy rezerwowej

-        podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami z uczestnikami

Procedura rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w biurze projektu w godz. 9-17.

 

Rekrutacja jest  z zasadą równości szans i niedyskryminacji

-        materiały promocyjne i edukacyjne pozbawione symboliki etnicznej religijnej, podziału płci

-        możliwość udostępnienia materiałów informacyjnych, szkoleniowych dostosowanych dla osób słabowidzących

-        brak barier architektonicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

-        płeć nie stanowi kryterium przy kwalifikacji osób do projektu - równość szans kobiet i mężczyzn

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń

2014-12-24

Auto Szkoła WOTA sp. j. realizująca w Kaliszu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży transportowej" zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Osób (KWP D) w okresie 15.01.2015 - 30.03.2015.

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/WLKP/2014 w załączniku.

Zapytanie ofertowe dot. wynajmu autobusu

2014-12-24

Auto Szkoła WOTA sp. j. realizująca w Kaliszu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży transportowej" zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autobusu w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego D, D+E, D1, D1+E w okresie 15.01.2015 - 30.03.2015 na potrzeby realizowanego projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/WLKP/2014 w załączniku.

Zapytanie ofertowe dot. samochodu ciężarowego

2014-12-24

Auto Szkoła WOTA sp. j. realizująca w Kaliszu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży transportowej" zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu samochodu ciężarowego w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego C, C+E, C1, C1+E w okresie 15.01.2015-30.06.2015 na potrzeby realizowanego projektu.


Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/WLKP/2014 w załączniku.

Zapytanie ofertowe na wynajem autobusu

2014-01-24

Auto Szkoła WOTA sp. j. realizująca we Wrocławiu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży transportowej" zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autobusu w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego D, D+E, D1, D1+E w okresie I 2014-X 2014 na potrzeby realizowanego projektu.

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/WRO/2014 w załączniku.

Zapytanie ofertowe na wynajem ciężarówki

2014-01-24

Auto Szkoła WOTA sp. j. realizująca we Wrocławiu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ZAWODOWY KIEROWCA – podstawą branży transportowej” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu samochodu ciężarowego w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego C, C+E, C1, C1+E w okresie I 2014-X 2014 na potrzeby realizowanego projektu.

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/WRO/2014 w załączniku.

Zapytanie dot. zajęć praktycznych

2014-01-23

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2014 r. na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego C, C+E, C1, C1+E oraz w ramach kursu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej dla bloku programowego D, D+E, D1, D1+E w okresie od stycznia 2014 do października 2014 roku na potrzeby projektu "Zawodowy kierowca-podstawą branży transportowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania dot. wynajmu sali szkoleniowej.

2014-01-07

W dniu 03.01.2014r. dokonano oceny i wyboru w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu "Zawodowy kierowca – podstawą branży transportowej" realizowanego przez Auto Szkołę Wota Sp.J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z zapisami regulaminu wybrano OSK Kaźmierczak Jacek Woźniak.

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa ON

2014-01-03

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.01.2014 r. na dostawę dostawa paliwa ON w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku na potrzeby projektu "Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń

2013-12-19

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2013 r. na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Rzeczy (KWP C) oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej na Przewóz Osób (KWP D) w okresie od stycznia 2014 do października 2014 roku na potrzeby projektu "Zawodowy kierowca-podstawą branży transportowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły w załączniku poniżej.

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń.

Zapytanie ofertowe na salę szkoleniową

2013-12-12

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2013 r. na wynajem sali szkoleniowej w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku na potrzeby projektu "Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe dot. sali szkoleniowej.

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa

2013-12-12

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2013 r. na dostawę - dostawa paliwa ON w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku na potrzeby projektu "Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączniu poniżej:

Zapytanie ofertowe dot. dostawy paliwa.

ZMIANA FORMULARZY !

2013-07-22

Auto-Szkoła Wota sp.j  uprzejmie informuje, że od dnia 18.07.2013r. zmianie uległa dokumentacja projektowa i formularze zgłoszeniowe do projektu " ZAWODOWY KIEROWCA- podstawą branzy transportowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na problemy techniczne z aktualizacją podstrony projektu nowa dokumentacja i formularze zgłodszeniowe  dostepne bedą  po uprzednim kontakcie z biurem projektu (nr tel 514 117 515 lub e-mail wroclaw@wota.com.pl.)

Przypominamy, że projekt jest skierowany do przedsiębiorstw branży transportowej, które nie korzystały dotychczas z pomocy PO KL w ramach formy wsparcia, o którą się ubiegają (tj. szkoleń objętych zasadami pomocy publicznej).


Kurs kat. A, A1, A2, AM

2013-05-22

Uprzejmie informujemy, że Auto-Szkoła Wota prowadzi szkolenie w zakresie kat A, A1, A2, AM .Dysponujemy placem manewrowym spełniającym nowe warunki egzaminacyjne  oraz pojazdami takimi jak na egzaminie  państwowym.

Serdecznie zapraszamy !!!!

Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw paliwa ON

2013-02-26

Zapytanie ofertowe dotyczące dostaw paliwa ON dla Auto Szkoły WOTA w ramach projektu "Zawodowy kierowca – podstawą branży transportowej" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Załącznik 1

ZMIANY

2013-02-04

Szanowni Państwo,

          W związku ze zmianami w sposobie zapisywania się na kursy prawa jazdy uprzejmie informujemy  o konieczności wygenerowania profilu kandydata na kierowcę( PKK ).

W tym celu należy udać się do właściwego ze wzglęgu na miejsce zameldowania Starostwa (Wydziału Komunikacji) i przedłożyć tam wymagane dokumenty ( dokument tożsamości, 1 kolorową fotografię 3,5 cmx4,5cm., orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów, orzeczenie psycholiogiczne ( dotyczy osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C, CE, D) zgoda rodzica/opiekuna ( dotyczy osób niepełnoletnich).

Starostwo po przyjęciu dokumentów  generuje   indywidualny profil  PKK. Z tym profilem należy zgłosić się do Auto-Szkoły i dokonać zapisu na wybrany przez Państwa kurs.

W razie pytan pracownicy Auto-Szkoły chętnie udzielą Państwu odpowiedzi.

Przypominam, że biuro Auto-Szkoły  czynne jest w godz. 8.00-19.00

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Badanie potrzeb szkoleniowych

2012-05-18

Poniżej przedstawiamy badanie własne firmy Auto-Szkoła Wota – luty/marzec 2012 na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu:
"Zawodowy kierowca – podstawą branży transportowej"

Przeprowadzone badania:
badanie-potrzeb-szkoleniowych-mikro-wroclaw.pdf
badanie-potrzeb-szkoleniowych-mikro-wielkopolska.pdf

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH MIKRO - MAZOWIECKIE

Zapytanie ofertowe

2012-04-19

Auto Szkoła Wota Sp.j. realizuje projekt „Zawodowy kierowca – podstawą branży logistycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddzaiałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plik zapytania ofertowego do pobrania: zapytanie-ofertowe-20120419.zip

Podziel się swoją opinią o instruktorach

2011-04-27

Udostępniliśmy naszym klientom możliwość podzielenia się swoją opinią o instruktorach prowadzących szkolenia. Aby móc skorzystać z nowych możliwości naszego serwisu zarejestruj się poprzez formularz i po zalogowaniu opisz swoje wrażenia z zajęć na stronie Instruktorzy - opinie.

Serdecznie zapraszamy do wykorzystania nowych możliwości!

Akademia Jazdy Motocyklem

2010-03-04

Proponujemy profesjonalne szkolenie w zakresie kat A, A1 prawa jazdy.

Gwarantujemy:

  1. świetnie wyszkoloną i doświadczoną kadrę instruktorską - Adam Wota, Zbigniew Ścigała, Sławomir Julski - zapewnią wysoką jakość szkolenia.
  2. bogatą infrastrukturę -  własny plac manewrowy,motocykle takie jak na egzaminie   państwowym:
    • Yamaha YBR 125
    • Yamaha YBR 250
    • Honda CBF 250
  3. wysoką zdawalnść na egzamnie państwowym

 

NOWOŚĆ!!! Szkolenia na instruktorów.

2009-12-04

Wszelkie informacje i szczegóły otrzymają Państwo bezpośrednio w sekretariacie, bądź pod numerem telefonu: (042) 676 70 60.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!

Najbliższe terminy kursów

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi kursami prosimy zapoznać się z terminarzem. Szczegóły po kliknięciu na przycisk.

Nasza oferta

Oferujemy Państwu szkolenia przygotowujące do egzaminu państwowego na prawo jazdy ze wszystkich kategorii oraz wiele innych kursów...

Znajdź nas na FB