PODNIESIENIE KWALIFIKACJI


UWAGA : Rekrutacja do projektu jest zakończona.


Adresaci projektu

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Podniesienie kwalifikacji” nr. RPLU.10.02.00-06-0018/17

Okres realizacji projektu od 01.06.2018- 30.11.2019r.              

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Głównym celem projektu jest wsparcie 80 osób w tym 8 kobiet, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym:

 1. pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, Jednocześnie pracownicy przewidziani do zwolnienia mogą stanowić maksymalnie 10% grupy docelowej= 8 osób.
 2. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. - co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach. =32 os.(2k,30m)

Wsparcie skierowanie do uczestników:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe w tym utworzenie IPD
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne
 • Szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym kurs prawa jazdy Kat. C+E lub D) /Kurs spawacza (książeczka spawacza)
 • staż zawodowy 3lub 6 mieś.(okres wynikający z IPD)
 • pośrednictwo pracy.

W ramach rekrutacji uczestników do projektu wnioskodawca będzie wymagał:

 • formularz zgłoszeniowy zawierający dane uczestnika niezbędne do udziału w projekcie
 • zaświadczenia o statusie: zwolniony z zakładu pracy z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-c 90% ucz., zagrożeniu zwolnienia z zakładu pracy.
 • zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych - min 40% uczestników o niskich kw. zawodowych.
Z złożonych formularzy wybierane będą te, które spełniają założenia formalne udziału w projekcie. Przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna z osobami wstępnie zakwalifikowanymi, oceniając intensyfikacje problemu zw. z przynależności do gr. docelowej, potrzeby udzielenia wsparcia, motywacja do udziału w projekcie, każdy z aspektów oceniany będzie w skali 5 pkt. dodatkowo premiowane będą punktami osoby niepełnosprawne +5 pkt , kobiety +5 pkt, Z powstałej listy rankingowej co tydzień na posiedzeniach komisji zostaną wybierane osoby którym będzie udzielone wsparcie. O wyniku posiedzenia komisji. uczestnicy będą informowani mailowo lub telefonicznie.

Działania w ramach projektu :

W ramach realizacji projektu uczestnicy odbywają :

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem IPD (6 godz. /os.)
 2. Indywidualne pośrednictwo psychologiczne (6 godz. /os.)
 3. Szkolenia zawodowe:
  Jedno szkolenie wynikające z IPD
  • szkolenia prawo jazdy kat. C,C+E,KWP
  • szkolenie prawo jazdy kat. D + KWP
  • szkolenie spawacz MIG/TIG
  • badania lekarskie 
  • ubezpieczenie OC uczestników szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu
  • wyżywienie uczestników szkolenia
  • stypendium szkoleniowe
 4. Staże zawodowe (3/6 miesięczne staże zawodowe zgodne z kierunkiem szkolenia/umiejętności , kwalifikacji zawodowych)
 5. Pośrednictwo pracy (7 godz. /os.)

Kontakt z biurem projektu

Biuro projektu mieści się Lublinie,  przy ul Narutowicza 14/16 ( OSK EFEKT)

czynne pon-pt : godz 9:00-17:00

Kontakt tel.  508 132 137
Kontakt mailowy :   wota@wota.com.pl

Dokumenty do pobrania: