Strona Główna Zakończone projekty BONY SZKOLENIOWE

BONY SZKOLENIOWE

Zakończone

Środki z UE na rozwój pracowników i przedsiębiorstw z województwa łódzkiego– wsparcie unijne w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Z tej formy dofinansowania skorzystać mogą osoby samozatrudnione, pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uzyskując  dofinansowanie do 80% wartości poniesionych kosztów.

Proces zgłoszeniowy/rekrutacyjny nie jest skomplikowany. Należy wybrać operatora i zapoznać  się z jego ofertą. Oferty są do siebie bardzo podobne, różnią się jednak takimi  szczegółami, jak np. czasem trwania naboru, limitami wsparcia oraz łączną kwotą, możliwą do przeznaczenia na usługi rozwojowe.
W każdym przypadku przechodzi się  kilka etapów formalnych, do których należy:

  • rejestracja w Bazie Usług Szkoleniowych (BUR),
  • zarejestrowanie się bezpośrednio w systemie operatora,
  • złożenie formularza zgłoszeniowego,
  • podpisanie umowy z operatorem, w imieniu którego działają doradcy lokalni,
  • wpłata wkładu własnego,
  • wybór kursu, szkolenia, kierunku studiów podyplomowych,
  • realizacja i aktywne uczestnictwo w wybranej usłudze
  • dokonanie oceny kursu i końcowe rozliczenie usługi.
Szczegółów udzielamy pod nr tel 508 132 137