Strona Główna Instruktorzy

Instruktorzy

Zajęcia praktyczne w Auto Szkole Wota prowadzone są przez kadrę doświadczonych instruktorów. Osoby te posiadają nie tylko odpowiednie kwalifikacje pozwalające na prawidłowe przeprowadzanie szkolenia, ale także cechy charakteru sprzyjające tworzeniu przyjaznej atmosfery podczas szkolenia.

Rafał Andrysiewicz

Kategorie: B

Marek Antoniewski Vel Antoniak

Kategorie: A B C E D T

Jarosław Cholewa

Kategorie: A B

Sławomir Julski

Kategorie: A B C

Jerzy Kacprzyk

Kategorie: B

Tomasz Kornacki

Kategorie: B

Sebastian Lipka

Kategorie: B

Andrzej Malarski

Kategorie: B C E D T

Grzegorz Pajor

Kategorie: A B T

Andrzej Pawelczyk

Kategorie: A B

Radosław Piotrowski

Kategorie: B

Zbigniew Ścigała

Kategorie: A B C D E T

Adam Wota

Kategorie: A B C E D T

Przemysław Woźniak

Kategorie: A B

Marcin Wójcik

Kategorie: A B C E D T

Wojciech Wota

Kategorie: B