Strona Główna Kursy prawa jazdy Kategoria Kwalifikacja wstępna

Kursy prawa jazdy

Kategoria: Kwalifikacja wstępna

Do uzyskania kwalifikacji będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, która:

  • zapoznała się z programem odpowiedniej kwalifikacji;
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
  • nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca ubiegający się o uzyskanie  kwalifikacji zawodowej będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacja Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ )na podstawie złożonych dokumentów, tj, orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 1 kolorowej fotografii, dokumentu tożsamości, prawa jazdy, wniosku o wydanie prawa jazdy wypełnionego na miejscu.

Teoria: 260 h

Praktyka: 20 h

Cena kursu: 6000 zł

sprawdź najbliższe terimy