Strona Główna Kursy prawa jazdy Kategoria Szkolenie okresowe

Kursy prawa jazdy

Kategoria: Szkolenie okresowe

Kierowca przedłużający ważność świadectwa kwalifikacji zawodowej (odnawiający szkolenie okresowe), będzie musiał uzyskać w Wydziale Komunikacja Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ )na podstawie złożonych dokumentów, tj, orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, 1 kolorowej fotografii, dokumentu tożsamości, prawa jazdy, wniosku o wydanie prawa jazdy wypełnionego na miejscu.

Do szkolenia okresowego będzie mogła przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która

  • zapoznała się z programem szkolenia okresowego;
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
    a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo
    b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub
  • pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego przewóz drogowy.

Kierowca zamierzający ponownie wykonywać przewóz drogowy lub wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe w zakresie jednego bloku programowego.

Teoria: 31,5 h

Praktyka: 3,5 h

Cena kursu: 600 zł

sprawdź najbliższe terimy