Strona Główna Profil Kandydata na Kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę

W przypadku ubiegania się o prawo jazdy, niezbędne jest wyrobienie numeru PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.

PKK to elektroniczny dokument, który jest generowany przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania.

Niezbędne dokumenty do uzyskania PKK:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  • Orzeczenie lekarskie
  • Orzeczenie psychologiczne(dot. kategorii zawodowych)
  • Zgoda 1rodzica/ opiekuna prawnego złożona i wypełniona na miejscu (dot. osób nieletnich)
  • Dowód osobisty / Paszport
  • Prawo jazdy ( dot. osób posiadających już prawo jazdy)


Uzyskanie numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.