Strona Główna Profil Kierowcy Zawodowego

Profil Kierowcy Zawodowego

Do rozpoczęcia Kwalifikacji Zawodowej i Szkolenia Okresowego niezbędne jest posiadania numeru PKZ – Profil Kierowcy Zawodowego.

PKZ to elektroniczny dokument, który jest generowany przez Wydział Komunikacji, Starostwo Powiatowe. 

Osoba ubiegająca się o PKZ w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Niezbędne dokumenty do uzyskania PKZ:

  • Wniosek o wydanie PKZ (wypełniamy na miejscu)
  • Orzeczenie lekarskie
  • Orzeczenie psychologiczne
  • Dowód osobisty / Paszport
  • Prawo jazdy


Uzyskanie numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.